hren
 

PUNA PEPELJARA – JEDNO PIĆE
Čistoća plaža, obale i luka nautičkog turizma važan su segment u dobroj turističkoj ponudi, ali i kvalitetnoj svakodnevici pa je s tim ciljem na području Splitsko – dalmatinske županije pokrenuta akcija pod nazivom „Obala bez opušaka“, a jedan od prvih koraka je poziv na iskazivanje interesa za akciju od strane koncesionara na području županije.

Tako su iz Upravnog odjela za turizam i pomorstvo koncesionarima uputili prijedlog za sudjelovanje u ovoj akciji, pri čemu je naglašeno kako se od njih traži aktivno uključivanje, između ostalog i kroz informacije kupačima i drugim posjetiteljima o potrebi održanja okoliša čistim, a u tu svrhu Županija će koncesionare opskrbiti promotivnim plakatima.

U sklopu akcije, od koncesionara se traži da na pomorskom dobru, koje im je dodijeljeno u koncesiju, postave papirnate pepeljare ili limene zdjelice, kantice i slično, koje mogu poslužiti kao pepeljare. Pri tome je naglašeno da se plastične čaše i plastične zdjelice ne smiju upotrebljavati u tu svrhu.

Opuške u pepeljare mogu sakupljati i pušači i svi ostali, koji opuške mogu kupiti sa plaže i time doprinijeti čistoći, a popunjene „pepeljare“ mogu se zamijeniti za piće, ako se radi o koncesionaru ugostiteljske i slične ponude.

Ne može se pretpostaviti koliko će koncesionara pokazati interes za ovakvim načinom sudjelovanja u akciji, jer je tek u tijeku iskazivanje interesa, odnosno da pokažu spremnosti ulaganja vlastitih sredstava kroz osiguravanje besplatnih pića za „čistače“.

Županija će svojim sredstvima financirati izradu plakata i brošura te nabavku papirnatih pepeljara.

Svi zainteresirani koncesionari trebaju popuniti odgovarajući dokument te ga poslati na adresu Splitsko – dalmatinske županije, Upravni odjel za turizam i pomorstvo, Domovinskog rata 2, Spl


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij