hren

ZADNJE SEZONSKO ISPITIVANJE KAKVOĆE
Ovog tjedna na kaštelanskim plažama obavljeno je zadnje uzorkovanje mora za ovu sezonu, a ispitivanja kakvoće mora pokazala su da je u zadnjem tjednu rujna more na sedam plaža bilo izvrsne, na tri plaže dobre, a na jednoj plaži zadovoljavajuće kakvoće.

Izvrsna kakvoća mora tako je bila na plažama Resnik, Gabine, Đardin, Miljenko i Dobrila, Šoulavy i Kamp, dobra kakvoća bila je na plažama Gojača, Baletna i Puntica, dok je zadovoljavajuće kakvoće more bilo na plaži Torac.

Zadnje ispitivanje kakvoće mora pokazalo je da je na području županije Splitsko – dalmatinske, izvrsno more bilo na 168 lokacija, dobro na njih pet, a zadovoljavajuće na sedam plaža.
Osim na plaži Torac u Kaštel Gomilici, gdje je more u jeku sezone bilo izvrsne kakvoće, a na dva ispitivanja u rujnu dobro i zadovoljavajuće, zadovoljavajuću ocjenu dobilo je i more na plažama hotela Jadran u Segetu, Kašjuni i uvala Kašjuni u Splitu, Nečujam na Šolti, Križna luka na Hvaru te Podluka u Baškoj vodi.

Duž cijelog Jadrana  more je ocjenjeno izvrsnim na 972 plaže, dobro na 28 plaža te zadovoljavajuće na deset lokacija. Uz sedam plaža s ocjenom zadovoljavajuće na području Splitsko – dalmatinske županije tu su još i plaže Moščenička draga, Kobaš u Stonu te Crnica u Šibeniku.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij