1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA -HDZ
HRVATSKA SELJAĈKA STRANKA -HSS
Nositeljica liste: MARIJANA KLAIĆ, dipl. iur

2. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
Nositelj liste: RINO GARMAZ

3. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA -HSLS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA -HSU
Nositelj liste: IVAN ALABANDA

4. NEZAVISNA MJESNA LISTA
Nositelj liste: ZVONIMIR RABADAN, dipl. iur

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA SELJAĈKA STRANKA - HSS
Nositeljica liste: MARIJANA KLAIĆ, dipl. iur.

1. MARIJANA KLAIĆ, dipl. iur. Hrvatica K. Lukšić, Cesta dr.F.TuĊmana 69 102624364, Kaštela
2. IVANKA LIJIĆ Hrvatica K.Lukšić, Štrade 4 101449461, Kaštela
3. PATRIK GRGURIĆ Hrvat K.Lukšić, Hrvatskih branitelja 27 102464807, Kaštela
4. DAVOR DELIĆ Hrvat K.Lukšić, Majurina 41 15289445, Kaštela
5. ANTE DUVNJAK Hrvat K.Lukšić, Josipa Omašića 32 100966760, Kaštela
6. JELENA KULUŠIĆ Hrvatica K.Lukšić, Sv. Roka 4 103381167, Kaštela
7. ANÐA MIHALJEVIĆ Hrvatica K.Lukšić Majurina 20 102944766, Kaštela

2. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
Nositelj liste: RINO GARMAZ

1. RINO GARMAZ Hrvat K.Lukšić, Obrov 17 102935479, Kaštela
2. HRVOJE SELAK Hrvat K.Lukšić, Dr. J.Omašića 86 103102078, Kaštela
3. ANA ĈAPALIJA Hrvatica K.Lukšić, Obrov 12 104221073, Kaštela
4. NEVEN ANDROMAK Hrvat K.Lukšić, Murtinica 40 103929635, Kaštela
5. LENI ÐUDERIJA Hrvat K.Lukšić, Obrov 46 104356666, Kaštela
6. MATE SELAK Hrvat K.Lukšić, Dr. J.Omašića 86 104188043, Kaštela
7. IVAN MIKAĈIĆ Hrvat K.Lukšić, Stupi 37 102311174, Kaštela

3. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
Nositelj liste: IVAN ALABANDA

1. IVAN ALABANDA Hrvat, K.Lukšić, Šoulavy 1 15248197, Kaštela
2. RAJKA VUKUŠIĆ Hrvatica K.Lukšić, Miljenka i Dobrile 6 103960134, Kaštela
3. ROKO ZOVIĆ, ing. prom . Hrvat K.Lukšić, Cesta F.TuĊmana bb 100568466, Kaštela
4. ANKA SAVIN Hrvatica K.Lukšić, Obala k.Tomislava 20 100738262, Kaštela
5. TONĆI VLAJIĆ Hrvat K.Lukšić, Sv. Roka 5 15025252, Kaštela
6. MARIJA TOMAŠ Hrvatica K.Lukšić, Kralja P.Svaĉića 45 100021634, Kaštela
7. JOSIP ERCEGOVIĆ Hrvat K.Lukšić, Obrov 39 101362330, Kaštela

4. NEZAVISNA MJESNA LISTA
Nositelj liste: ZVONIMIR RABADAN, dipl. iur.

1. ZVONIMIR RABADAN, dipl. iur. Hrvat K.Lukšić, Obrov 2 103550468, Kaštela
2. NATKO RAPIĆ Hrvat K.Lukšić, Kašteline 34 103298441, Kaštela
3. BRANKO DÞAJA Hrvat K.Lukšić, Šoulavy 10 101057135, Kaštela
4. ANTON GRGANTOV Hrvat K.Lukšić, Mala mora 5 103912221, Kaštela
5. IVAN-GORAN PELIVAN,d.i.cest.prom.Hrvat K.Lukšić, Komjate bb 103804598, Kaštela
6. ANTE VICULIN, ing. stroj. Hrvat K.Lukšić, Novi put 15 100016211, Kaštela
7. MARKO SABLJIĆ, mag. oec. Hrvat K.Lukšić, Put sv. Lovre bb 103520879, Kaštela


KOMENTARI:
(Da bi ste mogli komentirati morate biti prijavljeni na Facebook.)