hren

POZIV VLASNICIMA ZEMLJIŠTA
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Grada Kaštela uputio je javni
poziv za uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole tvrtki Vodovod i kanalizacija, za izgradnju infrastrukture vodoopskrbne mreže na Resniku.

Javni poziv upućen je strankama u postupku, odnosno investitoru i vlasnicima te nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama za koje se izdaje građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda - odnosno vodoopskrbne mreže u dijelu naselja Resnik, 3. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 1720, 1715, 1716, 1721, 3326, 1707, 1711, 1695, 1693, 1694 i 1698 (odnosno po numeraciji koja je bila prije nove izmjere 1316/7, 1316/5, 1317/8, 1317/6, 1317/7, 1317/1, 1316/1, 1647/4, 1307/5, 1318/1, 1318/2, 1319/6, 1319/1, 1319/13, 1319/14, 1319/2, 1319/15 i 1319/3) k.o. Kaštel Štafilić.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti u četvrtak, 2. lipnja 2016. godine, u 10 sati, u Gradskoj upravi u Kaštel Sućurcu,  u sobi br. 8  na drugom katu.
Kako je navedeno, pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij