hren

TEMA NATJEČAJA JE LEGENDA O MILJENKU I DOBRILI  
Turistička zajednica grada Kaštela raspisuje „Natječaj za odabir izvornog suvenira grada Kaštela“, a pravo sudjelovanja na njemu imaju sve pravne i flzičke osobe državljani Republike Hrvatske. Tema natječaja je Legenda o Miljenku i Dobrili.

Suvenir bi trebao predstavljati odraz kontinuiteta umjetničkog, kultumog, kultumo - povijesnog ili kultumog nasljeda grada, odnosno prezentirati dio njegove materijalne, nematerijalne ili prirodne baštine kroz ovaj suvenir.

Prijedlog suvenira mora biti originalno autorsko djelo.

Prijedlozi mogu biti: umjetničko-obrtnički proizvodi, rukotvorine, enogastronomski proizvodi veće trajnosti, multimedijalni i slični proizvodi umjetničke ili uporabne vrijednosti. Materijal za izradu suvenira treba biti prirodan, ekološki prihvatljiv (keramika, kamen, metal, drvo, tekstil, staklo, papir i drugo). Prijavljeni suveniri mogu biti predmeti umjetničke i/ili uporabne vrijednosti.

Svaki autor može dostaviti više prijedloga te može samostalno ili u dogovoru s drugim autorima prijaviti više suvenira koji su tematski podudarni ili smisleno objedinjeni u odgovarajućoj ambalaži (košarice, paketi i sl.)

Autor treba dostaviti suvenir u originalnoj veličini i materijalu, u primjerenom pakiranju (ambalaža) i s odgovarajuće popunjenom prijavnicom - naziv suvenira,  kratko obrazloženje ideje tj. priču o suveniru, naziv materijala izvedbe te cijenu suvenira.

Pravovremeno prispjele radove ocjenjivati će Stručno povjerenstvo imenovano od strane Grada Kaštela i TZG Kaštela, a kriteriji i vrednovanje suvenira su sljedeći: autentičnost, kvaliteta, prezentacija, estetika, skladnost. ekologija, cjelovitost u postignutoj prepoznatljivosti grada, tehnička izvedivost i ekonomska pristupačnost proizvoda i pakiranje.

Stručno povjerenstvo će medu pristiglim radovima odabrati tri najbolja suvenira koji će biti otkupljeni od autora u novčanim iznosima kako slijedi:
I. nagrada - 3.000,00 kn
2. nagrada - 2.000,00 kn
3. nagrada - 1.000,00 kn

Predviđena je mogućnost da se sa autorima koji zadovoljavaju kriterije potpiše poseban ugovor za otkup određene količine suvenira od strane grada Kaštela i Turističke zajednice grada Kaštela.

Prijedloge suvenira uz ispunjene obrasce treba dostaviti u zatvorenoj omotnici/paketu do 14. svibnja 2018. na adresu: TZG Kaštela, Lušiško brce 5, 21215 Kaštel Lukšić s naznakom:
NE OTVARAJ — Za natječaj za odabir izvornog suvenira grada Kaštela

Svi prijavljeni suveniri neće se vratiti autorima/proizvođačima. Grad Kaštela i Turistička zajednica grada Kaštela imaju pravo odabrane suvenire koristiti u vlastitim promidžbenim aktivnostima.
Obavijest o rezultatima natječaja biti će objavljena u roku od 15 dana po završetku natječaja. Nepotpune zakašnjele ponude neće se uzimati u razmatranje.

OBRAZAC 1 – Prijava na natječaj
OBRAZAC 2 – Izjava o presliku nagrađenog rada
OBRAZAC 3 – Izjava o autorstvu


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij