PROGRAMI GRAĐENJA I UREĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Za programe gradnje i održavanja komunalne infrastrukture, koji su usvojeni na ovotjednoj sjednici Gradskog vijeća, planirano je 61,5 milijuna kuna ili oko 26 posto ukupnih rashoda u proračunu za sljedeću godinu, a programi donose, osim redovnog održavanja i izgradnju, uređenja i rekonstrukcije gradskih ulica, groblja, obalnog pojasa i drugih objekata i javnih površina.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu težak je 27,01 milijun kuna, a dodatnih 1,8 milijuna iznos je Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.

Od ukupnog iznosa, 9,1 milijun kuna planirano je za uređenja obalnog pojasa te sličnih javnih površina, a najveći izdatak odlazi na sufinanciranje radova na rekonstrukciji i uređenju luke u Kaštel Starom, koji su u tijeku.
Uređenje dokumentacije, poput izrade glavnog projekta, ishođenja dozvola, elaborati i slično, u sljedećoj godini planiraju se za uređenje obalnog pojasa od luke Kaštel Stari do kule Cippico u Kaštel Novom, obalnog pojasa od Sokolane do Gojače u Kaštel Sućurcu, područja Gabina u Kaštel Štafiliću te područja Kamp u Kaštel Gomilici. Za ove projekte početak građenja još nije utvrđen.
No, početak radova planiran je na izgradnji betonskih pera za zaštitu plaže te regulaciju bujica Topol i Smokvica u Kaštel Kambelovcu.

Na popisu planiranih projekata u sljedećoj godini nalazi se uređenje tri parka i jednog balotališta.
Tako bi radovi, nakon pribavljene dokumentacije, sljedeće godine trebali započeti na uređenju parka u ulici Milinkovo u Kaštel Gomilici, koji će u svom sastavu imati rekreacijski dio, dječje igralište, zog za balote i parking. Započet će radovi i na gradnji ljetne pozornice i uređenja u Dudanovom parku u Kaštel Kambelovcu, a u tom mjestu izgradit će se i balotalište s parkingom i javnom rasvjetom na vrhu ulice Kralja Krešimira.
Za park u Kaštel Lukšiću u 2021. godini izradit će se parcelacijski elaborat i glavni projekt te će se urediti imovinsko-pravni odnosi.


Dudanov park

Najveći trošak iz Programa gradnje komunalne infrastrukture „odlazi“ za rekonstrukciju, uređenje i gradnju nerazvrstanih cesta.
U popisu ulica koje bi u sljedećem razdoblju trebale promijeniti svoj izgled, za većinu će se u narednoj godini izrađivati različita dokumentacija te urediti imovinsko-pravni odnosi, dok će realizacija projekata krenuti u godinama kasnije. 
To su ulice Put Resnika, Put njive Sv. Petra, Put Svete Lucije, Nehajski put  i Put Divulja u Kaštel Štafiliću, ulica Komjate, Frane Ćipina i Sv. Antuna Padovanskog u Kaštel Lukšiću, Grgura Ninskog u Kaštel Starom, Zagorski put u Radunu, Uz potok Smokvica i prometnica od ulice Nakide do Kralja Krešimira u Kaštel Kambelovcu, Škabrnjaska i Cvitićeva u Kaštel Novom te Don Mate Šantića, kao i ulična mreža za POS-ove stanove u Rudinama
Početak radova uređenja tijekom sljedeće godine planiran je u Radunićevoj ulici u Kaštel Novom te na dionici stare Kaštelanske ceste od ambulante do Rimskog puta u Kaštel Sućurcu. Završetak radova očekuje se na prometnici uz plažu Glavice u Kaštel Lukšiću.
Izrada potrebne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa planirani su za radove na uređenju autobusnog stajališta sjever u Kaštel Kambelovcu.

Tri prometnice našle su svoje mjesto u Programu gradnje, no neće biti financirane iz gradskog proračuna, već sredstvima poduzetnika, a radi se o prometnici od Podstinica u Gomilici do Kralja Krešimira u Kambelovcu, prometnici unutar UPU-a 18 u Sućurcu te Klišmanićeva ulica u Štafiliću.

U Programu je planiran i završetak radova  te ishođenje građevinske dozvole i početak radova na sljedećem grobnom polju u Kaštel Kambelovcu, kao i otkup dijela zemljišta potrebnog za širenje groblja u Kaštel Lukšiću.

Najveći iznos za javnu rasvjetu planiran je za Cestu dr. Franje Tuđmana te za rasvjetu u ulici Put Stomrata u Planom, dok će druge ulice biti „pokrivene“ u nekom redovnom iznosu.

U 2021. godini planiran je i početak radova na novom reciklažnom dvorištu.

Program održavanja komunalne infrastrukture obuhvaća održavanja nerazvrstanih cesta, održavanje građevina javne namjene, groblja, javne rasvjete, oborinske odvodnje, šumskih puteva, javnih površina, obilježavanje objekata kućnim brojevima i drugo, a za njegovu realizaciju u proračunu će se izdvojiti 32,7 milijuna kuna.


KOMENTARI:
(Da bi ste mogli komentirati morate biti prijavljeni na Facebook.)

Izdvojeno

 
 
 

RAZVRSTAVANJE OTPADA
Razvrstavanjem do nižih računa i čistih Kaštela
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij
PRIKUPLJANJE SVIH VRSTA OTPADA U 2022.
Način prikupljanja miješanog, biorazgradivog i reciklabilnog otpada